Звукоизолация

Звукоизолация описание

Дограмата и конструктивните особености на сградите са водещи компоненти при направата на качествена звукоизолация, а причинители на шум днес изобщо не липсват. На първо място това е автомобилният интензивен трафик, а и различните по вид забавно - развлекателни заведения. Те често са разположени в непосредствена близост до сградите. Но благодарение на изолирането на звука, помещенията остават недостъпни за този вид шумове и в тях има комфорт и уют.

Направи запитване Свържи се с нас
Офертата се дава след оглед на място!

Често в сферата на строителството и ремонтите от клиентите се допуска грешка, свързана с намирането на разликата между звукоизолация и обработка от акустичен тип. Със звукоизолирането се цели и респективно постига разделение между вътрешната и външна акустика. Създаването на различни звуци, без значение дали те произлизат от вътрешността на нашия дом или идват от вън на улицата, се стига до генерирането на енергия. При достигането на енергията до дома, част от нея се превръща в топлина, докато друга преминава през стените. Съществува и трето предназначение на енергията - да се завърне в пространството, където е създадена. Съществуват различни видове звукоизолиране, като напоследък е много актуален и предпочитан вариантът "стая в стаята". За да се изпълни това поръчение, е важно да се избягват твърдите връзки между шумоизолиращите материали и конструкции.

Звукоизолацията представлява още и способността на структурите за предаването на акустични качества, разпространяващи се във въздуха от съседно отделение. В областта на строителството и ремонтите има разделение на звукоизолирането - въздушно и ударно. Изолационните и акустични панели са добър вариант за употреба, най-вече защото се характеризират с висок процент устойчивост срещу огън. Таванните и акустични софити пък се използват под подовите настилки.


Направи запитване Свържи се с нас