ВиК услуги

ВиК услуги описание

В категорията ВиК услуги могат да попаднат редица дейности, като най-разпространени са отпушването на канали и мивки. Тези проблеми са дотолкова често срещани в бита, че за повечето фирми е обичайно да получават сигнали за нередности в тази насока. Някои от повредите имат спешен характер, поради което редица фирми прдлагат услугите си денонощно. Такива са наложителни при големи течове и спукване на тръби, снабдяващи с вода цели жилищни квартали.

Направи запитване Свържи се с нас

ВиК услуги е доста широко понятие в сферата на ремонтите, ето защо всяка една фирма предлага много от тях или само части. Сред най-честите нужди на потребителите са отпушване на канали и мивки и смяна на тръби, като клиентите предпочитат да се насочат към фирми, извършващи дейности в максимално дълъг период от деня. При възникването на аварии например се налага да се пристъпи към тяхното незабавно отстраняване, ако са спешни. Това би могло да извърши единствено фирма, която предлага услугите си денонощно. Ремонтът на системите за канали и водоснабдяване е само част от услугата, а освен това са налице монтаж на инсталации за отопление. За всяка една от услугите има начин на изпълнение, за да се постигнат максимално добри резултати. Друга популярна клиентска нужда е тази, която касае смяната на щрангове. Не бива да се забравя и услугата монтиране / демонтиране на тръби, като при всеки един от тези случаи се изискват качествени умения. При поставянето на тръби например е препоръчително тръбите и фитингите да са висококачествени ППР. Стабилизираните тръби се поставят за топлата и циркулационна тръба. Укрепването на инсталации пък е свързано с употребата на скоби и шини от метал, които да гарантират безопасност съгласно изискванията по БДС.


Офертата се дава след оглед на място!

    

Направи запитване Свържи се с нас