Почиствне на улуци

Почиствне на улуци описание

Почистване на улуци се налага там, където тези пособия са монтирани, независимо дали от съвсем скоро или преди много години. Селските къщи и вилите са сред най-честите обекти, които разполагат с един улук или повече. И понеже след определен период от време в тях се събират листа и отпадъци, почистването им е задължително с оглед правилното функциониране. Те събират дъждовна вода, която евентуално би могла да нанесе сериозни щети.

Направи запитване Свържи се с нас

Хоризонталните вани, опасващи покривните стрехи, се наричат улуци. Този компонент от сградата е много важен, ето защо трябва винаги да бъде в идеално и изправно състояние. Не е учудващ фактът, че в наши дни повечето строително - ремонтни фирми предлагат услугата почистване на улуци, като така понякога повечето хора наричат водосточните разположени във вертикална посока тръби. Обирането на водата от дъждовете по покрива е може би най-важната задача на улуците, но нерядко се стига до течове или до други проблеми. Изправността на улука предотвратява образуването на ерозия. За да се стигне до ремонт на това съоръжение, може да има поне няколко причини. Това на първо място е некачественото монтиране, но не бива да се забравя и ролята на екстремните метеорологични условия. Уплътнението на течащите снадки между отделните сегменти или поправката на оточните наклони са само част от поправката на улука. Последното се получава в резултат на обледяване или тежки валежи от сняг. Възможно е ремонтът на улука да включва неговото основно почистване в края на сезона, а много фирми предлагат въпросната услуга на абонаментен принцип.

Направи запитване Свържи се с нас