Гипсокартон

Гипсокартон описание

Предимно сухите строителни дейности при работа с гипсокартон спестяват на специалистите цели часове и дни, необходими за пълното изсъхване на повърхността. Освен това материалът има доказани качества и масово се използва при обръщане на врати и прозорци и окачени тавани. Поради това днес повечето помещения имат такива проекти, а предпочитана е и онази разновидност, която има устойчивост срещу пожари.

Направи запитване Свържи се с нас

Материалът гипсокартон е не само масово използван в областта на строителството и ремонтите, но има много предимства. В общи линии може да бъде описан като материал под формата на плоскост, като представлява два пласта специална хартия. Между тях има сърцевина от гипс, а са изветни поне три основни разновидности на материала. Обикновеният намира приложение при закрити и сухи помещения и се отличава с бял цвят на листовете. Влагоустойчивият се използва в помещения с висок процент влажност на въздуха, а отличителният му цвят е зеленото. Пожароустойчивата разновидност на гипсокартона се използва в помещенията, където изискванията за безопасност са завишени. Използва се например за обличането на камини и може да бъде разпознат по черния цвят. 

Съгласно ширината и дължината и дебелината съществуват различни размери гипсокартон. 120 см е утвърдената производствена норма на материала при ширината, а за другия компонент съществуват разновидности в диапазон от 200 до 300 см. Няколко размера преобладават при дебелината, като най-честият размер е 12.5 мм. Освен че са стандартни и често използвани платна, те са подходящи за покриването на почти всяка система за сухо строителство. Деветмилиметровите платна се използват при декориране или когато е от съществено значение максималното отстояние от грубата основа. Платната от шест милиметра пък намират приложение при декоративни елементи с овална форма. Армирането на сърцевината прави възможно огъването на плоскостите без пречупване под изключително малък градус. Трите отличителни качества на гипсокартона са топлопроводимост, пожароустойчивост и средно тегло.Офертата се дава след оглед на място!


Направи запитване Свържи се с нас