Видеонаблюдение

Видеонаблюдение описание

Видеонаблюдение днес може да се осъществи във всеки дом или офис, като самите обитатели и съответно работещи имат такива изисквания с цел повече сигурност и безопасност. Могат да се изберат различни варианти в тази насока, вариращи от монтажа на класически камери пред и около входа или пък да се направи дистанционно наблюдение. За целта е достатъчно на мобилните телефони да се инсталират приложения, позволяващи наблюдение от такъв тип.

Направи запитване Свържи се с нас

 Видеонаблюдение се предлага от повечето строителни фирми като услуга, имаща за цел да осигури на обитателите на дома още по-ефикасна сигурност и защита наред с монтирането на врати и парапети. Видеокамерите на база ПЗС-матрици си остават най-популярните и разпространени средства още от много години насам, но освен тях има още доста различни по вид камери. Например може да се изберат модулни камери или пък такива, чиито размери са едва ли не микроскопични. Те се поставят в корпуси под формата на квадрат или цилиндър и са готови изделия за инсталиране във вътрешната част на помещенията. 

Друг вариант за осъществяване на видеонаблюдение са ъгловите или корпусни камери, а термичните дори са в състояние да "виждат" в инфрачервения спектър и осигуряват чрез предварително настроена скала изображение на наблюдаващия в много цветове. Не са за подценяване и камерите от типа улични, които се поставят след предварително подгряване. При тях е възможна експлоатация и извън помещенията, но е важен съответният корпус при подгряването. Интегрираните камери са под формата на купол и напоследък са доста популярни сред хората.


Направи запитване Свържи се с нас