Сухи подове

Сухи подове описание


При избора на сухи подове се цели избягването на проблемите, които съществуват при класическите замазки от типа земновлажни. Те са съпроводени от мокри процеси, които невинаги се отразяват благоприятно. На пазара днес се предлагат редица оптимални решения, в това число и двойния под, известен още като дистанционер. Дали ще са от метал или ПВЦ, не е толкова важно, но трябва основата да е добре почистена и подготвена за работа.
Направи запитване Свържи се с нас
Това е нова услуга и цената е по договаряне!

Сухи подове е услуга в областта на строително - ремонтните дейности, която се характеризира с облицоването на подове посредством плоскости от материала гипсофазер. Необходимо е те да се положат върху подовата конструкция, а ако тя се отличава с неравности, следва да се изрежат с тънкослойна замазка. Другият начин е така начереното сухо посипване, а допълнителен слой изолация може да се постави под гипсофазерните плоскости. Каменната вата е единият от материалите на изолационния слой,но освен това може да се избере полистирен.

Представляват плаваща подова настилка и служат за изолиране на ударния шум. Подходящи са както за жилищните сгради и хотелите, така и за сгради с обществено - обслужващи функции. 
Направи запитване Свържи се с нас