Довършителни работи

Довършителни работи описание

   Довършителни работи при ремонтна дейност означава, че съществената част е вече приключила, но остава да се отстранят някои аспекти. В това число влиза изнасянето на отпадъците, събирани в чували и откарвани с транспорта на фирмата на нужните места. Като довършителна дейност може да се определи финалното нанасяне на замазката или шпакловката, защото при тези техники се налага нанасянето на поне две или три ръце. Такива дейности обикновено не отнемат много време за разлика от основните ремонти.
Направи запитване Свържи се с нас

  При извършването на довършителни работи на ремонта следва да се има предвид, че услугата обхваща онези работни процеси, служещи за създаването на защитни, декоративни и изолационни покрития върху конструкциите. Целта е да се осигури предпазване на сградите от атмосферните и други вредни влияния, както и да се позволи изпълнението на по-добри интериорни задачи. Независимо дали става дума за традиционно или индустриализирано строителство, работите от довършителен характер имат еднакво свойство. Но по отношение на организацията на процесите има съществени разлики и точно те следва да бъдат обяснени. Ако строителството е монолитно, довършителните дейности касаят само и единствено оформянето на фасадите и помещенията.

Сглобяемото строителство изисква довършителни работи да се разделят на няколко категории. Подготвянето на изделията и окомплектоването им в заводски условия е последвано от работи по довършване на помещенията. Съществува правилник за изпълнение и приемане на строително - монтажните работи и те трябва да се извършват в определена последователност. Днес постоянно се говори за съвременни изисквания и в тази връзка е важно да се посочи нуждата от набиране на допълнителен висококвалифициран персонал. От майсторите се изисква техническо познаване на основното строително производство. 

Направи запитване Свържи се с нас